ТРЗ и личен състав

Обработката на заплати и трудовото право е един огромен лабиринт и ние можем да ви освободим от него, както и необходимостта от познаване на куп законодателни документи, разпоредби и софтуери. Всички услуги по ТРЗ и осигуряване са безплатни за нашите абонати. За самостоятелна услуга по изготвяне на ведомости и трудови досиета на персонала, ви гарантираме пълна дискретност и конфиденциалност. Всеки ваш служител ще получи личен фиш, а вие – готови платежни за осигуровки и данъчни задължения, при спазване на законовия срок. С ползването на тази наша услуга, вие пестите от създаването на отдел “Човешки ресурси’’ и се ангажирате с ефективността на вашата компания, а не с обработка на работни заплати, осигурително и трудово право и изготвяне на документи. 

Тази наша услуга включва:

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, обработка на болнични листове, отпуски;
  • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета;
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;