Клиенти

Клиенти на Счетоводна къща “ДИАНА КОНСУЛТ” ЕООД са над 100 фирми с разнообразни предмети на дейност:

  • производство;
  • земеделски производители;
  • търговия на едро и дребно;
  • разнооброзни услуги;
  • хотелиерство и ресторантъорство;
  • туризъм;
  • медицински услуги;
  • строителство;
  • посредничество и др.

Благодарение на професионалното ни и комплексно обслужване, нашите клиенти непрекъснато се увеличават.

Ние решаваме бързо и ефективно възникналите проблеми, което им позволява да съсредоточат усилията си за осъществяване на своята дейност.